REGULAMIN KONKURSÓW I ROZDAŃ

Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzanych konkursów oraz rozdań na kontach: 
  - Facebook: Mozaika Literacka
  - Instagram: @mozaikaliteracka
  - TikTok: Mozaika Literacka
  oraz 
  - blogu: www.mozaikaliteracka.pl

1. Organizatorem konkursu/rozdania jest właścicielka profilu Mozaika Literacka: Miłka Kołakowska. Wyjątek mogą stanowić konkursy/rozdania organizowane wspólnie z właścicielami innych profili na wskazanych platformach, wtedy organizatorzy wskazani zostają w poście konkursowym. Sponsor wskazany zostaje każdorazowo w poście konkursowym.

2. Konkurs/rozdanie prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs/rozdanie nie jest sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez Facebook (lub Instagram lub TikTok).

3. Konkurs/rozdanie rozpoczyna i kończy się w terminie wskazanym każdorazowo w poście konkursowym.

4. Jeżeli w poście konkursowym nie jest wskazane inaczej, uczestnikiem może zostać każda osoba, która w odpowiedzi na post konkursowy wykona poprawnie zadanie konkursowe, a także posiada zdolność do czynności prawnych. 

5. Udział w konkursie/rozdaniu jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

6. Jeżeli w poście konkursowym nie jest wskazane inaczej, każdy uczestnik może opublikować w konkursie/rozdaniu tylko jedno zgłoszenie.

7. Organizator wybierze najciekawszą odpowiedź lub odpowiedzi, kierując się takimi kryteriami jak: pomysłowość, oryginalność, uzasadnienie, a w przypadku rozdań, także ogólną aktywnością oraz zaangażowaniem na profilu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) odpowiedzi tych uczestników konkursu/rozdania, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności postanowienia chroniące prywatność osób trzecich.

9. Każdy Uczestnik uprawniony jest tylko do nagrody określonej w poście konkursowym.

10. Organizator zastrzega, iż otrzymane dane adresowe, zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wysyłki nagrody.

11. Uczestnik konkursu/rozdania z chwilą nadesłania pracy na konkurs/rozdanie oświadcza, że: jest autorem odpowiedzi tekstowej zamieszczonej w komentarzu opublikowanym ze swojego profilu facebookowego/instagramowego/tiktokowego. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatora konkursu/rozdania, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu/rozdania; wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu/rozdnia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Po otrzymaniu informacji o wygranej w konkursie/rozdaniu, laureat powinien w terminie do 7 dni w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook/Instagram/TikTok przesłać dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagroda. Organizator może poprosić także o numer telefonu, jeśli nagroda będzie wysyłana kurierem, lub adres email, jeśli nagroda będzie w formie elektronicznej.

13. Jeśli w poście konkursowym nie wskazano inaczej, oficjalne wyniki konkursu/rozdania zostaną zamieszczone w postaci komentarza pod postem konkursowym, w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia konkursu/rozdania. Organizator zastrzega sobie wydłużenie tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych.

14. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez laureata w terminie do miesiąca.Organizator zastrzega sobie wydłużenie tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych.

15. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twoją opinię :) Każdy komentarz jest dla mnie wartościowy i pozwala mi się stale rozwijać. Pozdrawiam i zapraszam jak najczęściej.

PATRONAT MEDIALNY

Copyright © 2016 Mozaika Literacka , Blogger